Όσα ευχαριστώ και να πω θα ναι λίγα.Μου έβγαλε πρόγραμμα με πλούσια γεύματα χωρίς να πεινάω και τα κιλά που ήθελα μέσα σε δύο μήνες έφυγαν σαν νεράκι.Ο μεταβολισμός μου αυξήθηκε και ακόμα και τώρα μετά από δύο χρόνια δεν τα ξαναβαλα.