Ένας άνθρωπος – επαγγελματίας εμπνευσμένος για την επιστήμη του. Η καλύτερη επιλογή για οποιονδήποτε θέλει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του προς το καλύτερο, ακόμα μια στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.