Σε παιδιά κάτω των 12 μηνών το μελί θα πρέπει να αποφεύγεται , λόγω του κινδύνου  από τα σπόρια του μικροβίου της αλλαντίασης (Clostridium botulinum) .